3. kongres pro soudní znalce 23. – 24. května 2024

28. 3. 2024

Masarykova univerzita - 3. kongres

dovoluji si Vás informovat o tom, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity již potřetí připravuje Kongres pro soudní znalce ZnalKon.  Pokud jste o ZnalKnu ještě neslyšeli, můžete si shrnutí loňského kongresu přečíst na  znaleckém webu PrF MU. Pokud Vás obsah kongresu zaujal, budu rád, pokud o jeho konání budete informovat členy Vašeho odborného sdružení a pracovišť. 

3. kongres pro soudní znalce ZnalKon 2023 se uskuteční ve dnech 23. – 24. května v Univerzitním centru v Telči.

Kongres je sestaven z odborných přednášek a panelových diskusí. Odborné přednášky pro Vás povedou zástupci Ministerstva spravedlnosti z Odboru znalců Mgr. Radomír Čujana (nový ředitel odboru) a Mgr. Julie Žemlová (vedoucí oddělení metodiky a dohledové agendy znalců). zástupci ministerstva zahájí kongres tématy „4 roky účinnosti znaleckého zákona a náležitá odborná péče při výkonu znalecké činnosti. Následovat bude panelová diskuse odborníků Znalectví a znalecký zákon ve čtvrtém roce účinnost.

Vědecký výbor kongresu si je vědom toho, že umělá inteligence se rozšiřuje do všech oblastí našich životů, a tak jsme pozvali odborníky na AI, aby nás seznámili s Právními aspekty používání umělé inteligence, ochranou autorských práv a podmínkami používání “děl umělé inteligence” ve vazbě na znalectví, metodiku znalecké činnosti (přednášející: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. a Mgr. Tereza Novotná, Ph.D. Ústav práva a technologií PrF MU) na tuto přednášku bude navazovat panelové diskuse odborníků na téma Právní aspekty používání umělé inteligence ve vazbě na znalectví a metodiku znalecké činnosti

První den kongresu bude zakončen společenským večerem s rautem.

Druhý kongresový den zahájíme odbornou přednáškou Aktuální výzvy a otázky znalecké činnosti (přednášející M. Frýdek)

Následně se členové vědeckého výboru jako garanti a moderátoři a účastníci rozdělí do 4 sekcí, kde mohou debatovat a sdílet své zkušenosti:

1.       sekce: Strojírenství a dopravní nehody (garant a moderátor A. Vémola)

2.       sekce: Zdravotnictví (garant a moderátor T. Vojtíšek)

3.       sekce: Ekonomika a oceňování (garant a moderátor T. Krulický)

4.       Sekce: Kriminalistika a forenzní vědy (garantka a moderátorka H. Hornychová)

ZnalKon zakončíme závěrečným panelem členů vědeckého výboru – shrnutí poznatků a sestavení xtera ze ZnalKonu 2024. Osm závěrečných bodů z loňského kongresu pro soudní znalce naleznete zde.

Přihlašování a další podrobnosti o kongresu jsou na webu Centra dalšího vzdělávání PrF MU. Při přihlášení do konce března je zvýhodněná cena.

Zaujalo Vás to?

Staňte se odborníkem v našich řadách a získejte jedinečné informace, cenové mapy a další výhody našeho zapsaného spolku. Klikněte na tlačítko níže.