Připravované akce

Pozvánka na valnou hromadu Asociace znalců a odhadců ČR, z.s

která se bude konat ve čtvrtek dne bude dodatečně uvedeno v BUDE UPŘESNĚNO v posluchárně č. 1.13 v prvním NP Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru

ExFoS 2019 28. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství

která se bude konat ve dnech 24.2.-25.1.2019 pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. RNDr. Petra Štěpánka, CSc.

Místo konání: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118 (konečná stanice tramvaje č. 12 – Technologický park)

www.ExFoS.cz

Podrobnosti najdete v přiložených souborech podle sekcí: