Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
group:user:pripravovane_akce:start [2018/12/28 11:37]
dagmar.dankova
group:user:pripravovane_akce:start [2018/12/28 11:37]
dagmar.dankova
Řádek 8: Řádek 8:
 Podrobnosti najdete v přiloženém souboru ​ Podrobnosti najdete v přiloženém souboru ​
  
-===== ExFoS 2019 28. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství =====+===== ExFoS 2019    28. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství =====
 která se bude konat ve dnech **24.2.-25.2.2019** pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. RNDr. Petra Štěpánka,​ CSc. která se bude konat ve dnech **24.2.-25.2.2019** pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. RNDr. Petra Štěpánka,​ CSc.