Náhradní valná hromada AZO 2022

1. 3. 2022

Náhradní valná hromada AZO 2022

ČLEN AsociaCE  ZNALCŮ  A  ODHADCŮ  Čr, z.s.

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

svolává

dle článku 10. Stanov a § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

NÁHRADNÍ zasedání

VALNé  HROMADy

AsociaCE  ZNALCŮ  A  ODHADCŮ  Čr, z.s.

které se bude konat dne 24. března 2022 od 11:00 hodin

v posluchárně č. 1.09, v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova  118, Brno

___________________________________________________________________________

Program náhradního zasedání :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Změna Stanov AZO ČR, z.s.
 4. Volby do prezídia a dozorčí rady
 5. Zpráva o činnosti 2021
 6. Plán činnosti na rok 2022
 7. Zpráva o hospodaření  2021
 8. Plán hospodaření v roce 2022
 9. Zpráva dozorčí rady 2021
 10. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2022
 11. Připomínky
 12.  Projednání a schválení usnesení valné hromady
 13.  Hlasování
 14. Ukončení valné hromady

Svolavatel sděluje, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady, neboť zasedání valné hromady, svolané na den 24.2.2022 v 11.00 hod., nemělo schopnost se usnášet z důvodu nedosažení zákonem a Stanovami AZO daného počtu členů.

Registrace členů bude zahájena 15 minut před konáním náhradního zasedání na základě předloženého občanského průkazu.

V Brně dne 28.2.2022                                           doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Zaujalo Vás to?

Staňte se odborníkem v našich řadách a získejte jedinečné informace, cenové mapy a další výhody našeho zapsaného spolku. Klikněte na tlačítko níže.