Profesní obor stavebnictví a nemovitosti

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s. PřihlášeníAZO fórum

POSN

Popis organizace

Profesní obor stavebnictví a nemovitosti sdružuje znalce a odhadce, kteří jsou členy Asociace znalců a odhadců České republiky, zabývající se znaleckou a odhadcovskou činností v oborech ekonomika a stavebnictví. V oboru ekonomika se jedná o oceňování nemovitostí a to stanovení cen zjištěných (administrativních, úředních) a cen obvyklých (tržní oceňování). V oboru stavebnictví se jedná o zjišťování a posuzování vad a poruch stavebních konstrukcí. Dalšími obory jsou například rozpočtování a kalkulace a statika stavebních konstrukcí.

Hlavní náplní profesního oboru je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení a příprava odborných metodických pokynů v oblasti tržního oceňování.

Profesní obor stavebnictví a nemovitosti se skládá ze tří regionálních sdružení a to POSN Morava, POSN Plzeň a POSN Karlovy Vary.

Informace pro členy

Informace jsou dostupné pouze pro přihlášené členy POSN.

Aktuality POSN

Informace jsou dostupné pouze pro přihlášené členy POSN.

POSN

Hledám odborníka

Vyhledejte si odborníka a soudního znalce „s razítkem“, který Vám pomůže v jakékoliv životní situaci. Od dopravních nehod, přes nemovitosti, IT, a mnohem více oborů, ať už potřebujete jen poradit nebo například posudek, klikněte níže.

Stát se členem

Jste odborníkem ve své oblasti a hledáte prostředí, kde se můžete nadále vzdělávat? Chcete být u zdroje profesionálních informací a být o několik kroků vpřed před jinými znalci? Zvolte kliknutím tlačítko níže a dozvíte se více.

Příspěvky členů POSN

Články jsou dostupné pouze pro přihlášené členy POSN.

Přednášky a zápisy ze seminářů

Články jsou dostupné pouze pro přihlášené členy POSN.

Můj účet

Možnosti účtu jsou dostupné až po přihlášení.

EXFOS konference

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech.

Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU).

EXFOS