SEMINÁŘE

7. 2. 2022

semináře

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V
OLOMOUCI připravila na období ÚNOR – DUBEN 2022 odborné webináře
pro znalce a jinou odbornou veřejnost.

 SEZNAM ODBORNÝCH WEBINÁŘŮ:

 A) PRO ZNALCE:

 KURZ K OPAKOVÁNÍ NA OBECNOU ČÁST VSTUPNÍ ZKOUŠKY PRO ZNALCE (3.
BĚH) [1]

     * Termín: 14. února 2022
    * Lektor: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

   POSTAVENÍ ZNALCE V CIVILNÍM ŘÍZENÍ, JEHO PRÁVA A POVINNOSTI VE
SVĚTLE NOVÉHO ZNALECKÉHO PRÁVA [2]

     * Termín: 22. dubna 2022
    * Lektor: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

 B) A PRO JINOU ODBORNOU VEŘEJNOST:

 AKTUÁLNÍ JUDIKATURA KE KAPITÁLOVÝM SPOLEČNOSTEM [3]

     * Termín: 8. února 2022
    * Lektor: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D.

 ROZSÁHLÁ NOVELA OSŘ A EŘ V OBLASTI EXEKUČNÍHO PRÁVA (S
ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2022) [4]

     * Termín: 11. února 2022
    * Lektor: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., Mgr. Lenka Waloszková

 WHISTLEBLOWING ANEB OCHRANA OZNAMOVATELŮ  [5]

     * Termín: 18. února 2022
    * Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

 AKTUÁLNÍ JUDIKATURA K NÁHRADĚ ŠKODY [6]

     * Termín: 21. dubna 2022
    * Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

 AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁJMU A PACHTU [7]

     * Termín: 27. dubna 2022
    * Lektor: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

 AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE VČETNĚ PŘIHLÁŠEK najdete na webových
stránkách Právnické fakulty UP (záložka Veřejnost/Kurzy a
semináře pro odbornou veřejnost). [8] Názvy webinářů jsou
aktivní, po jejich rozkliknutí se Vám zobrazí detailní informace.

 Výhodou webinářů je, že se můžete připojit odkudkoli, není
třeba si nic stahovat ani instalovat a vše bude fungovat na odkaze,
který rozešleme všem přihlášeným na e-mail den před konáním
webináře (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka).
 Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným
zpřístupněna nahrávka po dobu 5 dnů.

 Děkuji Vám, věřím, že Vás naše webináře zaujmou a budu se
těšit na Vaši zpětnou vazbu.

 S pozdravem a přáním pěkného dne

 [9]

 Mgr. Michaela Šrámková
 Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP

 Univerzita Palackého v Olomouci
 Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů
 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika
 585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz [9]

Zaujalo Vás to?

Staňte se odborníkem v našich řadách a získejte jedinečné informace, cenové mapy a další výhody našeho zapsaného spolku. Klikněte na tlačítko níže.