Vyhledávání znalců a odborníků

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s.
Hledat znalce

AZO

Vyhledávání členů

Na této sekci ještě pracujeme, vydržte prosím.

EXFOS konference

Konference ExFoS (Expert Forensic Science) je mezinárodní vědeckou konferencí zaměřenou na znaleckou, expertní činnost, inženýrství rizik a bezpečnost v technických a ekonomických oblastech.

Již od roku 1992 je pořádána Ústavem soudního inženýrství VUT, později ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky (AZO) a Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupinou ČR (EVU).

EXFOS