Valná hromada AZO 2024

27. 3. 2024

VALNÁ HROMADA AZO 2024

            POZVÁNKA

           NA VALNOU HROMADU AsociaCE ZNALCŮ A ODHADCŮ Čr, z.s.

konaná dne 11. dubna 2024 od 10,00 hodin,

            v prostorách VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, posluchárna č. 1.09

________________________________________________________________

Prezence účastníků od 9.30 hodin

Program:

 1. Zahájení – doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise – doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
 3. Zpráva o činnosti 2023 – doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
 4. Plán činnosti na rok 2024 – doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
 5. Zpráva o hospodaření 2023 – Ing. Jana Cihlářová
 6. Plán hospodaření na rok 2024 – Ing. Jana Cihlářová
 7. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 – Ing. Jana Cihlářová
 8. Schválení výše členských příspěvků pro rok 2024 – doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.
 9. Připomínky
 10.  Projednání a schválení usnesení valné hromady
 11.  Hlasování
 12.  Ukončení valné hromady

Po ukončení valné hromady bude pro členy, kteří potvrdí svoji účast na VH zajištěno pohoštění.

Ve 12.00 hod. bude následovat seminář na téma:

 • aktuální otázky znalecké činnosti ve 4. roce nové právní úpravy,
 • aktuální otázky připravované novely zákona,
 • vyhodnocení aktuálního písemného přezkoušení členů AZO,
 • různé dotazy a odpovědi ke znalecké činnosti.

SVOJI ÚČAST NA VALNOU HROMADU, PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM NA SEKRETARIAT@AZO.CZ  nejpozději do středy 27. března 2024 

                                                                       doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.

                                                                                    předseda AZO ČR, z.s.

Zaujalo Vás to?

Staňte se odborníkem v našich řadách a získejte jedinečné informace, cenové mapy a další výhody našeho zapsaného spolku. Klikněte na tlačítko níže.